Skip to content

Työturvallisuus on Suomen Rakennuslogistiikan voimavara

Työturvallisuus liittyy oleellisesti rakentamiseen. Myös meillä Suomen Rakennuslogistiikalla työturvallisuus on tärkeimpiä asioita, johon panostamme aktiivisesti. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että voimme avoimesti puhua työturvallisuudesta yhtenä suurimmista vahvuuksistamme.

Työskentelemme laajalla yli 150 henkilön organisaatiolla. Varmistamme jatkuvasti, että työntekijöidemme osaaminen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat erinomaisella tasolla. Vain siten pystymme tarjoamaan luotettavaa, osaavaa ja turvallista palvelua tärkeille asiakkaillemme.

Lue lisää yrityksestämme artikkelista: Me olemme Suomen Rakennuslogistiikka Oy.

Mitä työturvallisuus tarkoittaa käytännössä yrityksessämme?

On helppo asettaa tavoite työtapaturmien määrälle. Se on tietysti nolla. Jokainen tietää, että sairauslomapäivät eivät ole ilmaisia, mutta sitäkin tärkeämpää meille on se, että jokainen työntekijämme saa keskittyä työntekoon turvallisesti.

Tästä syystä olemmekin kehittäneet työturvallisuuteen liittyviä asioita jatkuvasti sisäisten järjestelmien, koulutusten ja prosessien kautta.

Seuraamme säännöllisesti viikkopalavereissamme jokaisen työmaan kokonaistilannetta nimenomaan työturvallisuuden näkökulmasta. Työturvallisuus on aina jokaisen palaverin agendan ensimmäisenä. Tiimimme jäsenet raportoivat mahdollisista tapaturmista sekä myös läheltä piti -tilanteista. Kun käymme jokaisen pienenkin yksityiskohdan yhteisesti läpi saman pöydän ääressä, pystymme jokainen oppimaan niistä ja suoriutumaan jatkossa entistäkin paremmin. 

Kun haluamme kehittää työntekijöidemme kokonaisvaltaista osaamista, työturvallisuus on tietysti tärkeä palanen tässä kokonaisuudessa. Olemme rakentaneet sisäiset koulutusmallimme niin, että jokainen työntekijämme hallitsee kyseiset asiat.

Työturvallisuus on selkeästi aihe, jota voimme hyödyntää asiakaskeskusteluissamme. Asiakkaamme näkevät sille suuren arvon, että Suomen Rakennuslogistiikan työturvallisuusasioihin panostetaan yleisiä vaatimuksia enemmän. Siksi se on suuri vahvuutemme.

Rego-riskienhallintajärjestelmä isossa roolissa kohti hallittua työturvallisuutta

Käytämme Suomen Rakennuslogistiikalla Qreform Oy:n kehittämää Rego-järjestelmää. Menneinä vuosina työturvallisuuden kokonaisuus on ollut pirstaloituneena monissa eri excel-tiedostoissa ja tieto ei ole ollut saatavilla yhdessä selkeässä paikassa.

Rego-järjestelmän myötä askeleet kohti paremmin hallittua työturvallisuutta on jo otettu. Rego mahdollistaa sen, että kaikki oleellinen tärkeä työturvallisuuteen liittyvä materiaali on yhdessä paikassa ja helposti hallittavissa. Tällöin työtehtäväkohtaiset vaatimukset, perehdytykset, riskien hallinta, läheltä piti-tilanteet ja turvallisuushavainnot löytyvät helposti yhdestä järjestelmästä. Kokonaisuuden kehittäminen on myös tehokkaampaa laadukkaan ohjelmiston ansiosta. Hyvänä esimerkkinä tehdystä kehitystyöstä on esimerkiksi se, että Regon kautta Suomen Rakennuslogistiikka on pystynyt luomaan oman asiakaslähtöisemmän ja selkeämmän versionsa työmaiden työn turvallisuussuunnitelmasta (TTS). Tällaiset asiat erottavat Suomen Rakennuslogistiikan kilpailijoista, sillä asioita halutaan oikeasti kehittää sellaiseen suuntaan, joka palvelee kaikkia osapuolia paremmin.

Luotamme omaan vahvaan henkilökuntaamme ja työturvallisuus onkin tärkeä palanen jokaisen työntekijän ammattitaitoa. Rego-järjestelmästä näemme yhdestä näkymästä työntekijöiden suorittamat sertifioinnit ja pysymme aina ajan tasalla siitä, jos jotkut kortit tai sertifikaatit vaativat uusimista.

Lisäksi otamme käyttöön työturvallisuusperehdytyksen myös kaikille uusille työntekijöille Regon kautta. Digitaalisessa muodossa ja aina ajan tasalla oleva perehdytys on mielestämme hyvän toiminnan edellytys.

Laadukas järjestelmä mahdollistaa sen, että työturvallisuus on ammattitaidolla hallittu ja jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.

Työturvallisuus osaksi päivittäistä ajattelua

Työturvallisuus on enemmän kuin yksittäisten riskien arviointia ja niiden hallitsemista. Se on osa jokaisen Suomen Rakennuslogistiikan työntekijän päivittäistä työntekoa. Se on myös monia tekoja, jotka pyrkivät siihen, että tässä yrityksessä tehdään asioita muita kattavammin. Tämä perustuu siihen, että työturvallisuutta pohditaan yhdessä ja sitä kehitetään yhteisten havaintojen pohjalta.

Suomen Rakennuslogistiikan työturvallisuuspäällikkö Tapio Seppälä on tyytyväinen siihen, miten työturvallisuuteen suhtaudutaan koko organisaatiossa.

–Olemme pyrkineet koko ajan siihen, että luomme niin sanotun työturvallisuusilmapiirin. Tämä tarkoittaa sitä, jokaisella työntekijällä on vastuu pysähtyä ajattelemaan työturvallisuutta ja siihen liittyviä yksityiskohtia työarjessaan. Jos jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö käyttää edes muutaman minuutin sen pohtimiseen, että mikä yksittäisessä työvaiheessa voisi mennä pieleen, moni tapaturma voitaisiin välttää, toteaa Tapio Seppälä.

Työturvallisuus ei kuitenkaan parane pelkällä pohtimisella. Suomen Rakennuslogistiikka Oy panostaa vahvasti työntekijöidensä jatkuviin turvallisuuskoulutuksiin eli niin sanottuihin turvavartteihin. Näissä tietoiskuissa voidaan perehtyä yksittäisiin kokonaisuuksiin pölynhallinasta putoamissuojauksiin ja vaikkapa jätteiden lajitteluun tai työturvallisuushavaintojen tekoon. On tärkeää, että työturvallisuuslain täyttyminen varmistetaan pätevällä työturvallisuuskoulutuksella. Tärkeää on kuitenkin myös se, että Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n henkilökunta on markkinoiden osaavin joka sektorilla, työturvallisuus mukaan lukien. Siksi turvavartteja järjestetään tässä yrityksessä paljon. Myös turvavarttien hallinta onnistuu nykyään Rego-järjestelmän kautta.

–Turvavartit ovat yksi osoitus siitä, että me todella panostamme työturvallisuuteen. Tärkeintä on kuitenkin tuoda työturvallisuus osaksi päivittäistä ajattelua ja työtä. Se ei ole irrallinen palanen, jonka äärelle pysähdytään kerran kuukaudessa. Se on osa ammattitaitoa. Jokainen työntekijä tekee havaintoja päivittäin ja rohkaisemmekin heitä myös antamaan kehitysideoita. Me kaikki pyrimme siihen, että työturvallisuus on ja pysyy erinomaisella tasolla. Siksi me myös palkitsemme hyvästä työturvallisuudesta henkilökuntaamme, Seppälä toteaa lopuksi.

Tutustu myös muihin artikkeleihimme

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *