Työmaapalvelut

Hoidamme kaikki työmaapalvelut puolestasi

Rakennusalan yleiset sopimusehtojen YSE 1998 3§ mukaisesti. Rakennushankkeeseen työmaapalveluista vastaa hankkeen päätoteuttaja tai työmaapalveluista vastaava urakoitsija. Suomen Rakennuslogistiikka Oy tarjoaa kaikki rakennushankkeen työmaapalvelut kokonaisvaltaisesti.

  • Työmaatilat ja asennukset
  • Kulkutiet ja liikennejärjestelyt
  • Työmaa-alueen aitaaminen
  • Vartiointi (Kulunvalvonta)
  • Rakennuskohteen ja rakennustarvikkeiden suojaaminen
  • Lämmitys kuivattaminen ja valaistus
  • Siivous ja jätehuolto