Työturvallisuus on Suomen Rakennuslogistiikan voimavara

Työturvallisuus liittyy oleellisesti rakentamiseen. Myös meillä Suomen Rakennuslogistiikalla työturvallisuus on tärkeimpiä asioita, johon panostamme aktiivisesti. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että voimme avoimesti puhua työturvallisuudesta yhtenä suurimmista vahvuuksistamme.

Työskentelemme laajalla yli 150 henkilön organisaatiolla. Varmistamme jatkuvasti, että työntekijöidemme osaaminen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat erinomaisella tasolla. Vain siten pystymme tarjoamaan luotettavaa, osaavaa ja turvallista palvelua tärkeille asiakkaillemme.

Lue lisää yrityksestämme artikkelista: Me olemme Suomen Rakennuslogistiikka Oy.

Mitä työturvallisuus tarkoittaa käytännössä yrityksessämme?

On helppo asettaa tavoite työtapaturmien määrälle. Se on tietysti nolla. Jokainen tietää, että sairauslomapäivät eivät ole ilmaisia, mutta sitäkin tärkeämpää meille on se, että jokainen työntekijämme saa keskittyä työntekoon turvallisesti.

Tästä syystä olemmekin kehittäneet työturvallisuuteen liittyviä asioita jatkuvasti sisäisten järjestelmien, koulutusten ja prosessien kautta.

Seuraamme säännöllisesti viikkopalavereissamme jokaisen työmaan kokonaistilannetta nimenomaan työturvallisuuden näkökulmasta. Työturvallisuus on aina jokaisen palaverin agendan ensimmäisenä. Tiimimme jäsenet raportoivat mahdollisista tapaturmista sekä myös läheltä piti -tilanteista. Kun käymme jokaisen pienenkin yksityiskohdan yhteisesti läpi saman pöydän ääressä, pystymme jokainen oppimaan niistä ja suoriutumaan jatkossa entistäkin paremmin. 

Kun haluamme kehittää työntekijöidemme kokonaisvaltaista osaamista, työturvallisuus on tietysti tärkeä palanen tässä kokonaisuudessa. Olemme rakentaneet sisäiset koulutusmallimme niin, että jokainen työntekijämme hallitsee kyseiset asiat.

Työturvallisuus on selkeästi aihe, jota voimme hyödyntää asiakaskeskusteluissamme. Asiakkaamme näkevät sille suuren arvon, että Suomen Rakennuslogistiikan työturvallisuusasioihin panostetaan yleisiä vaatimuksia enemmän. Siksi se on suuri vahvuutemme.

Rego-riskienhallintajärjestelmä isossa roolissa kohti hallittua työturvallisuutta

Käytämme Suomen Rakennuslogistiikalla Qreform Oy:n kehittämää Rego-järjestelmää. Menneinä vuosina työturvallisuuden kokonaisuus on ollut pirstaloituneena monissa eri excel-tiedostoissa ja tieto ei ole ollut saatavilla yhdessä selkeässä paikassa.

Rego-järjestelmän myötä askeleet kohti paremmin hallittua työturvallisuutta on jo otettu. Rego mahdollistaa sen, että kaikki oleellinen tärkeä työturvallisuuteen liittyvä materiaali on yhdessä paikassa ja helposti hallittavissa. Tällöin työtehtäväkohtaiset vaatimukset, perehdytykset, riskien hallinta, läheltä piti-tilanteet ja turvallisuushavainnot löytyvät helposti yhdestä järjestelmästä. Kokonaisuuden kehittäminen on myös tehokkaampaa laadukkaan ohjelmiston ansiosta. Hyvänä esimerkkinä tehdystä kehitystyöstä on esimerkiksi se, että Regon kautta Suomen Rakennuslogistiikka on pystynyt luomaan oman asiakaslähtöisemmän ja selkeämmän versionsa työmaiden työn turvallisuussuunnitelmasta (TTS). Tällaiset asiat erottavat Suomen Rakennuslogistiikan kilpailijoista, sillä asioita halutaan oikeasti kehittää sellaiseen suuntaan, joka palvelee kaikkia osapuolia paremmin.

Luotamme omaan vahvaan henkilökuntaamme ja työturvallisuus onkin tärkeä palanen jokaisen työntekijän ammattitaitoa. Rego-järjestelmästä näemme yhdestä näkymästä työntekijöiden suorittamat sertifioinnit ja pysymme aina ajan tasalla siitä, jos jotkut kortit tai sertifikaatit vaativat uusimista.

Lisäksi otamme käyttöön työturvallisuusperehdytyksen myös kaikille uusille työntekijöille Regon kautta. Digitaalisessa muodossa ja aina ajan tasalla oleva perehdytys on mielestämme hyvän toiminnan edellytys.

Laadukas järjestelmä mahdollistaa sen, että työturvallisuus on ammattitaidolla hallittu ja jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus.

Työturvallisuus osaksi päivittäistä ajattelua

Työturvallisuus on enemmän kuin yksittäisten riskien arviointia ja niiden hallitsemista. Se on osa jokaisen Suomen Rakennuslogistiikan työntekijän päivittäistä työntekoa. Se on myös monia tekoja, jotka pyrkivät siihen, että tässä yrityksessä tehdään asioita muita kattavammin. Tämä perustuu siihen, että työturvallisuutta pohditaan yhdessä ja sitä kehitetään yhteisten havaintojen pohjalta.

Suomen Rakennuslogistiikan työturvallisuuspäällikkö Tapio Seppälä on tyytyväinen siihen, miten työturvallisuuteen suhtaudutaan koko organisaatiossa.

–Olemme pyrkineet koko ajan siihen, että luomme niin sanotun työturvallisuusilmapiirin. Tämä tarkoittaa sitä, jokaisella työntekijällä on vastuu pysähtyä ajattelemaan työturvallisuutta ja siihen liittyviä yksityiskohtia työarjessaan. Jos jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö käyttää edes muutaman minuutin sen pohtimiseen, että mikä yksittäisessä työvaiheessa voisi mennä pieleen, moni tapaturma voitaisiin välttää, toteaa Tapio Seppälä.

Työturvallisuus ei kuitenkaan parane pelkällä pohtimisella. Suomen Rakennuslogistiikka Oy panostaa vahvasti työntekijöidensä jatkuviin turvallisuuskoulutuksiin eli niin sanottuihin turvavartteihin. Näissä tietoiskuissa voidaan perehtyä yksittäisiin kokonaisuuksiin pölynhallinasta putoamissuojauksiin ja vaikkapa jätteiden lajitteluun tai työturvallisuushavaintojen tekoon. On tärkeää, että työturvallisuuslain täyttyminen varmistetaan pätevällä työturvallisuuskoulutuksella. Tärkeää on kuitenkin myös se, että Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n henkilökunta on markkinoiden osaavin joka sektorilla, työturvallisuus mukaan lukien. Siksi turvavartteja järjestetään tässä yrityksessä paljon. Myös turvavarttien hallinta onnistuu nykyään Rego-järjestelmän kautta.

–Turvavartit ovat yksi osoitus siitä, että me todella panostamme työturvallisuuteen. Tärkeintä on kuitenkin tuoda työturvallisuus osaksi päivittäistä ajattelua ja työtä. Se ei ole irrallinen palanen, jonka äärelle pysähdytään kerran kuukaudessa. Se on osa ammattitaitoa. Jokainen työntekijä tekee havaintoja päivittäin ja rohkaisemmekin heitä myös antamaan kehitysideoita. Me kaikki pyrimme siihen, että työturvallisuus on ja pysyy erinomaisella tasolla. Siksi me myös palkitsemme hyvästä työturvallisuudesta henkilökuntaamme, Seppälä toteaa lopuksi.

Tutustu myös muihin artikkeleihimme

Haalaus varmistaa oikeat tavarat oikeassa paikassa – oikeaan aikaan

Olemme tunnettuja siitä, että kauttamme saat osaavat tekijät ja laajat palvelut kaikkiin rakennuslogistiikan tarpeisiisi. Vaikka olemmekin mukana varsin laajoissa kokonaisuuksissa ja suurimmissa rakennushankkeissa, tarjoamme myös palveluitamme nopeasti akuutteihin tilanteisiin. Haalaus tai keikkalogistiikka mahdollistavat siis sinulle asiantuntevat tekijät ja asianmukaisen kaluston juuri sinne ja silloin, kun tarvitset.

Kyseessä on palvelu, jolla pystymme vastaamaan nopeisiinkin tarpeisiin, mutta luonnollisesti tähtäämme myös jatkuvaan tekemiseen. Haalauspalvelu avaimet käteen on tae siitä, että asiakkaamme resursseja vapautuu muuhun tekemiseen.

Haalauspalvelu omilla luotettavilla työntekijöillä

Suomen Rakennuslogistiikan vahvuus on oma laaja henkilökunta. Työllistämme tällä hetkellä jo yli 150 henkilöä ja sitä kautta pystymme takaamaan osaavat tekijät kohteisiisi. Saat meiltä täsmäapua työmaallesi juuri silloin, kun tarvitset. Teemme yksittäiset tai satunnaiset keikat, kuten haalaukset tai materiaalien siirrot aina ammattitaidolla. Keikkalogistiikka kuuluu suosittuihin vakiopalveluihimme.

Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja henkilöitä, jotka tuntevat työturvallisuuskäytännöt. Käytämme myös aina asianmukaista kalustoa juuri kyseisen keikan tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää blogiartikkelista, jossa kerromme tarkemmin yrityksestämme.

Keikkalogistiikka työnjohdollisena palveluna

Monet työmaat kestävät pitkään, mutta silti henkilöresurssit voivat vaihdella paljon matkan varrella. Silloin pystymme tarjoamaan erinomaista tukea kohti sujuvampaa rakennusprojektia. Keikkalogistiikka voidaan toteuttaa työnjohdollisena palveluna, jolloin Suomen Rakennuslogistiikan työnjohto on vastuussa kaikesta tekemisestä. Tämä luonnollisesti vapauttaa asiakkaan työnjohtoa muuhun tekemiseen.

Meidän työnjohtomme hoitaa resurssoinnin ammattitaidolla ja tavoitteena on aina käyttää samoja työntekijöitä samalla työmaalla. Tällä varmistetaan se, että keikkatyöntekijät pääsevät vauhdilla hommiin tutuissa paikoissa ja tehokkuus paranee huomattavasti.

Haalauspalvelu sopii moniin kohteisiin, niin akuutteihin tarpeisiin kuin pitkiin projekteihinkin.

Haalaus on palvelu, joka sopii moniin kohteisiin

Suomen Rakennuslogistiikan haalauspalvelu sopii erinomaisesti kaikkiin akuutteihin tarpeisiin. Työntekijämme saattavat tehdä nopeita ja pieniä materiaalisiirtoja kohteissa. Tietysti myös suuremmat haalaukset onnistuvat. Haalaus voi sisältää mitä tahansa tiilikuormien siirrosta parvekelasitusten nostamiseen. Perussiirtokalusto sisältyy aina hintaan, mutta kauttamme on saatavilla myös suuremmat nosturit aina työmaan tarpeiden mukaan.

Haalaus voi pitää sisällään erikoissiirtoja ja ne ovatkin ydinosaamistamme. Esimerkiksi IV-koneiden kuljetukset ja haalaukset vaativat osaamista. Suurten kaupunkien keskustoissa vaaditaan katujen sulkemisia tai toimenpiteen suorittamista yöaikaan. Luonnollisesti laadukasta kalustoa, kuten mobiilinosturia vaaditaan näissä kohteissa ja kaikki tämä onnistuu kauttamme.

Asiakkaan arkea helpottava seikka on myös se, että meiltä saat käytännössä kaikki rakennuslogistiikan palvelut avaimet käteen. Yhden kumppanin hyödyntäminen mahdollisimman laajoissa kokonaisuuksissa tehostaa ja helpottaa toimintaa aina.

Tahtituotanto tehostaa työmaiden logistiikkaa

Omien palveluidemme kehittäminen on ollut toimintamme keskiössä erityisesti viimeisten vuosien aikana. Tahtituotanto on ollut suuressa roolissa, kun olemme lähteneet viemään yritystämme eteenpäin. Tahtituotanto on myös erinomainen esimerkki siitä kehitystyöstä, jota on toteutettu käytännön tekemisellä ja jatkuvalla oppimisella.

Keikkalogistiikan palvelumme sopivat erinomaisesti myös tahtituotantoon. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että oikeat materiaalit ovat työmaalla käytettävissä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tässä kuvaan liittyy myös vahvasti välivarastointipalvelumme. Pystymme tarjoamaan asiakkaalle kokonaispalvelun, jossa materiaalit ja tarvikkeet varastoidaan oikeissa ja turvallisissa olosuhteissa omissa varastotiloissamme. Palveluun kuuluu myös se, että toimitamme rakennusmateriaalit työmaalle suunnitellusti ja oikea-aikaisesti seuraavien työvaiheiden mukaan. Toimitukset ovat aina kustannustehokkaita, koska samoilla kuljetuksilla voidaan toimittaa eri toimittajien tarvikkeet valmiiksi setitettyinä, suojattuina ja sovitusti merkittyinä. Tällä toimintatavalla varmistetaan se, että työmaalla on vähemmän materiaaleja kaiken toiminnan tiellä. Niinpä asentajille jää enemmän tilaa ja tuottavuus sekä työmaan järjestys ja turvallisuus paranevat huomattavasti.

Lue lisää välivarastointipalvelustamme blogiartikkelistamme.

Kun siis kaipaat nopeaa ja asiantuntevaa palvelua työmaasi toiminnan tehostamiseen, ole rohkeasti yhteydessä:

Mari Sala

Avainasiakaspäällikkö

0503737150

mari.sala@rl.fi

Välivarastointipalvelu tarjoaa suuret hyödyt asiakkaillemme

Välivarastointipalvelu pitää materiaalit kunnossa.

Välivarastointipalvelu on laaja kokonaisuus. Kenties laajempi kuin moni edes ymmärtää. Kyseessä ei ole kaatopaikkamainen varasto, johon materiaalit varastoidaan hutiloiden, vaan ammattitaidolla organisoitu palvelu, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan monia hyötyjä.

Rakennusmateriaalien laadukas varastointi sekä juuri oikea-aikainen toimitus työmaalle lisäväät merkittävästi koko rakentamisen laatua ja tehokkuutta. Kyseessä ei siis ole pelkkä varastointipalvelu vaan toteutamme myös täsmätoimitukset suoraan työmaalle asennusaikataulun mukaan.

Miten tämä kaikki toteutetaan?

Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n välivarastointipalvelu

Me tunnemme rakennustyömaat kokonaisuudessaan. Olemme nähneet lukemattomia kohteita pitkän historiamme aikana ja panostaneet jatkuvasti palveluidemme kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme nimenomaan asiakkaidemme tarpeiden kautta ja välivarastointipalvelu on erinomainen esimerkki tästä. Kyseiselle palvelulle nähdään jatkuvasti kasvava tarve, sillä työmaan toiminnan tehostaminen ja sitä kautta saatavat kustannussäästöt kiinnostavat kaikkia. Tällä hetkellä välivarastomme sijaitsevat Espoossa, Vantaalla, Riihimäellä ja Kouvolassa.

Välivarastointipalvelumme sisältää:

Materiaalien varastointi

  • Käsittelemme ja säilytämme asiakkaan materiaalit aina varmasti ja ammattimaisesti. Varastoimme rakennusmateriaalit oikeissa olosuhteissa ja vartioiduissa varastotiloissa.

Varastonhallinta

  • Varastoinnin kokonaisuutta hallitaan modernilla varastonhallintajärjestelmällä. Seuraamme varastointiolosuhteita tarkasti olosuhdeseurantajärjestelmän avulla.

Toimitukset

  • Toimitamme rakennusmateriaalit oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti työmaalle sekä hoidamme materiaalien setitykset ennen toimitusta.
Rakennusmateriaalit kustannustehokkaasti työmaalle.
Rakennusmateriaalit toimitetaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti työmaalle.

Välivarastointipalvelu – mitkä ovat suurimmat hyödyt?

Me Suomen Rakennuslogistiikalla tavoittelemme aina sitä, että olemme asiakkaamme toimintaa tehostava kumppani. Tarjoamme mielenrauhaa, koska hoidamme oman tonttimme mahdollisimman hyvin. Asiakkaan ja varaston yhteistyöllä sekä jatkuvalla vuorovaikutuksella varmistamme ja kehitämme toimitusketjun hallintaa. Poikkeamaraportointi, yhteydenpito materiaalitoimittajiin ja kehitysideointi asiakkaan kanssa ovat meille tärkeä osa varastopalvelua. Välivarastointipalvelu tarjoaa monia hyötyjä asiakkaillemme. Laadukkaat varastointiolosuhteet varmistavat sen, että rakennusmateriaalit pysyvät kunnossa ja hävikkiä syntyy vähemmän. Kun rakennusmateriaalit säilytetään Suomen Rakennuslogistiikan varastossa, työmaalla on vähemmän materiaaleja kaiken toiminnan tiellä. Niinpä asentajille jää enemmän tilaa ja tätä kautta tuottavuus sekä työmaan järjestys paranevat huomattavasti.

Asiakkaamme pääsevät myös hyötymään kattavasta tiedonsaannista. Varastonhallintajärjestelmämme ansiosta saatavilla on aina ajan tasalla olevan tieto varastosaldoista ja kustannuksista. Tehokkuutta parantaa selkeästi se, että materiaaleilla on jatkuva toimitusvarmuus. Toimitamme rakennusmateriaalit varastostamme työmaalle suunnitellusti seuraavien työvaiheiden mukaan. Toimitukset ovat aina kustannustehokkaita, koska samoilla kuljetuksilla voidaan toimittaa eri toimittajien tarvikkeet työmaalle setitettyinä, suojattuina ja sovitusti merkittyinä.

Välivarastointi on kokonaispalvelu

Kyseessä on siis erittäin kattava kokonaispalvelu osana rakennuslogistiikkaa. Usein asiakkaamme huomaavatkin matkan varrella, kuinka paljon palveluidemme hyödyntäminen helpottaa ja tehostaa tekemistä työmaalla. Monesti onkin käynyt niin, että olemme sopineet asiakkaamme kanssa vain yhdestä osa-alueesta ja lopulta olemme yhteistuumin päätyneet huomattavasti laajempaan kokonaisuuteen.

-Kun puhutaan varastointipalveluista, asiakkaamme ovat usein tilanneet alkuun meiltä ainoastaan materiaalien varastoinnin. Samalla he ovat todenneet, että kuljetukset järjestetään itse. Tarjoamamme helppous ja oikea-aikaiset täsmätoimitukset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että asiakkaamme ovat päätyneet luottamaan meihin myös näissä osa-alueissa. Lopulta olemme tehneet myös kuormien purut ja materiaalinsiirrot kohteessa. Helppous ja mahdollisuus saada monet rakennuslogistiikan palvelut ”yhden luukun kautta” ovat nimenomaan niitä syitä, miksi asiakkaamme luottavat meihin myös välivarastointipalvelun osalta. Meillä on vahva tahtotila toimia asiakkaidemme monipuolisena luottokumppanina työmaapalveluihin ja rakennuslogistiikkaan liittyen, toteaa Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n avainasiakaspäällikkö Mari Sala.

Voimmeko tehostaa myös sinun työmaasi rakennuslogistiikkaa?

Suomen Rakennuslogistiikka Oy on osa suurta Barona-perhettä. Kuulumme Bravedo-konseriin. Tämä antaa meille mahdollisuuden investoida liiketoimintamme kehittämiseen suuren konsernin tuella. Työllistämme yli 150 ammattilaista, joiden osaamisella voimme tarjota asiakkaillemme hallitun työmaan. Panostamme jatkuvasti palveluidemme kehittämiseen, työntekijöidemme osaamiseen sekä työturvallisuuden parantamiseen.

Me olemme Suomen Rakennuslogistiikka Oy

Suomen Rakennuslogistiikka Oy on maamme vanhin toimija tällä alalla. Olemme toteuttaneet kaikki rakennustyömaiden logistiikkapalvelut suunnittelusta toteutukseen jo 30 vuoden kokemuksella.

Pitkä kokemus alalta tuo meille asiantuntemusta, joka puolestaan tuo asiakkaillemme mielenrauhaa. Tärkein tehtävämme onkin hoitaa oma tonttimme niin laadukkaasti, että asiakkaamme ei edes huomaa olemassaoloamme työmaalla. Jokainen rakennustyömaalla työskennellyt tietää varmasti sen, kuinka suuri merkitys rakennuslogistiikalla on työmaan kokonaisuudessa. Vielä huomattavasti näkyvämmäksi sen rooli voi muodostua, jos sitä ei hoideta ammattitaidolla.

Luottamusta ja vakautta asiakkaillemme tuo lisäksi se, että olemme osa suurta Barona-perhettä. Tämä antaa meille mahdollisuuden investoida liiketoimintamme jatkuvaan kehitykseen suuren konsernin tuella.

Kokemuksemme ja suuren konsernin taustatuen lisäksi vahvuutemme on oma henkilökunta. Työllistämme yli 150 ammattilaista, joiden osaamisella voimme tarjota asiakkaillemme hallitun työmaan. Panostamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamiseen sekä työturvallisuuden kehittämiseen.

Työmme rakennuslogistiikkaa mielenrauhaa asiantuntemuksellamme.
Olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme ammattitaidolla, jotta voimme tuoda asiakkaillemme mielenrauhaa työmaalle.

Mitä Suomen Rakennuslogistiikka Oy tekee?

Vaikka olemme kokenut toimija, mutta asiakkaamme eivät välttämättä tunne tarkkaan kaikkia palveluitamme. Niin isot uudiskohteet kuin pienemmätkin työmaat ovat meille tuttuja. Samoin työmaa, jossa suoritetaan peruskorjaus käyttäjien ollessa paikalla perusparannuksen aikana, on meille arkipäivää. Olemme olleet tärkeä osa Suomen merkittävimpiä rakennushankkeita ja teemme työtä samalla intohimolla pienissäkin kohteissa. Tutustu tarkemmin referensseihimme.

Meillä on osaava henkilökunta sekä erittäin laaja kumppaniverkosto. Monet asiakkaamme saattavatkin yllättyä, kuinka kattava palvelutarjoamamme itse asiassa on.

Palvelumme ovat:

Lue lisää palveluistamme näistä artikkelista:

Välivarastointipalvelu tarjoaa suuret hyödyt asiakkaillemme

Haalaus varmistaa oikeat tavarat oikeassa paikassa – oikeaan aikaan

Rakennuslogistiikkaa 30 vuoden kokemuksella – mitä se tarkoittaa?

30 vuotta on pitkä aika niin ihmisen kuin yrityksen elämässä. Pitkä historia ei kuitenkaan ole suoraan asiantuntemuksen tai osaamisen tae. 30 vuoden historia takaa kuitenkin sen, että me Suomen Rakennuslogistiikka Oy:ssa olemme ehtineet näkemään paljon. Tuohon ajanjaksoon sisältyy valtava määrä erilaisia rakennustyömaita ja vielä suurempi määrä asiakaskommunikaatiota. Jokaisesta päivästä on kuitenkin ollut pakko oppia uutta, jotta yrityksen jatkuva kehittäminen on ollut mahdollista. Työn pitää mielenkiintoisena se tosiasia, että edelleen on varaa kehittyä. Uskomme itse asiassa siihen, että aina on varaa kehittyä.

Tänä päivänä arvioimmekin kriittisesti toimintaamme, jotta voimme edelleen tehdä asioita paremmin. Tässäkin meitä auttaa valtavasti oma osaava ja sitoutunut henkilökuntamme. Kun panostamme yhtenäisenä organisaationa jatkuvaan kehitykseen, lopputuloksena on entistä tyytyväisempi asiakas.

Yhdessä tekeminen ohjaa kaikkea toimintaamme. Tähtäämme siihen, että asiakkaamme pääsevät hyötymään kaikesta vuosien varrella oppimastamme. Tavoitteenamme on aina se, että asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyn suunnitelman kautta saadaan jokaista työmaata parhaiten palveleva kokonaisuus. Silloin jo alkuvaiheessa sovitaan yhteiset raamit, joista pidetään kiinni. Tähän sisältyvät niin budjetti kuin yhteiset toimintatavat. Kokonaisuutta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset poikkeamat käsitellään aina ammattitaidolla.

Kokemuksella johdettu rakennuslogistiikka tuo mielenrauhaa ja kustannussäästöjä

Oli kyseessä sitten työmaalogistiikka, varastointipalvelu, siivouspalvelu tai toimitusketjunhallinta, tehtävämme on tuoda asiakkaillemme mielenrauhaa. Jokainen rakennustyömaa pitää sisällään valtavan määrän yksityiskohtia, joista voi muodostua ilman asiantuntevaa otetta palanen kerrallaan isompia harmeja tai kustannuksia. Meillä on kyky varautua väistämättä eteen tuleviin muutoksiin ja pitää asiat kokonaisuudessaan hallinnassa. Kokemuksella tehty alkusuunnittelu auttaa ennakointia ja poikkeamien käsittelyä.

-Pitkä kokemus alalta ei automaattisesti takaa menestystä. Meille yrityksen pitkä historia merkitsee sitä, että meidän on ollut pakko jatkuvasti uudistua ja sopeutua asiakkaidemme toiveisiin. Käymme jatkuvaa kommunikointia asiakkaidemme kanssa, opimme heidän palautteistaan ja tarpeistaan. Sitä kautta saamme jatkuvasti rakennettua parempaa Suomen Rakennuslogistiikka Oy:ta. Jokainen ihminen ja yritys tekee varmasti virheitä, mutta nimenomaan niistä oppiminen takaa sen, että voidaan oikeasti puhua kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Itse näen Suomen Rakennuslogistiikan edelleen nuorena, innokkaana ja jatkuvasti kehittyvänä dynaamisena yrityksenä, toteaa Suomen Rakennuslogistiikan liiketoimintajohtaja Rami Collin.

Tiedämme, että meillä on vaadittava taito, osaaminen ja asiantuntemus toimia asiakkaamme kokonaisvaltaisena kumppanina kaikkia työmaapalveluita koskien.

Logistiikkakustannukset muodostavat merkittävän osa työmaan kokonaiskustannuksista. Kun kokonaisuus on hallinnassa, myös kustannukset ovat ennustettavissa. Tässä me haluamme olla asiakkaamme tukena hyödyntäen osaamistamme.

 

Yhteisenä tavoitteenamme on menestynyt työmaa.

 

Kiinnostuitko aiheesta? Ota yhteys alla olevan linkin kautta ja jatketaan eteenpäin yhdessä.