Forum laajennus ja perusparannus

1-vaihe 08/2012 – 07/2013, 2-vaihe 08/2013 – 06/2014, 3-vaihe 07/2014 ->>

Helsingin vanhin kauppakeskus Forum uudistuu. Uudistuksen myötä liiketilat kasvavoivat noin 10.000 neliömetrillä ja uusia liikkeitä syntyi kaksikymmentä. Kukontorin uudistustyöt käynnistyivät elokuussa 2012. Valtaosin katetulle torille sijoittuu uusi lastenmaailma sekä ravintola- ja kahvimaailma.

Oona Räisänen - Forum shopping center in helsinki. CC BY-SA 3.0

Rakennuslogistiikka toimi kohteen logistiikka-, suojaus- ja työmaapalvelu-urakoisijana

Rakennuslogistiikan palvelut

Työmaasähköjen asennukset, työmaavalaistuksen toteutus, avaus, sulku ja lukituspalvelut, talvilisätyöt, avustavat rakennustyöt

Siisteyspalvelut
Osaurakoitsijoiden siisteyden ja järjestyksen valvonta, työpisteiden, työmaarakennusten ja ulkoalueiden kunnossapito, työnaikainen kiertosiivous, jätehuollon koordinointi

Logistiikkapalvelut
Materiaalipalvelut, materiaalin siirrot ja nostot, liikenteenohjaus, erikoissiirrot ja haalaukset, varastointipalvelut, logistiikanohjausjärjestelmän ylläpito

Suojauspalvelut
Suojaseinä asennukset, osastoivat suojaseinät, sääsuojaus, pölysuojaus, valmiiden pintojen suojaus, palokatkotyöt

Työturvallisuuspalvelut
TR-mittaukset, työturvallisuuspuuteiden korjaukset

Kalustopalvelut
Kattava kalustopalvelu tilaajan ja osaurakoitsijoiden käyttöön

Työnaikaiset palosuojaseinät