Välivarastointipalvelu tarjoaa suuret hyödyt asiakkaillemme

Välivarastointipalvelu pitää materiaalit kunnossa.

Välivarastointipalvelu on laaja kokonaisuus. Kenties laajempi kuin moni edes ymmärtää. Kyseessä ei ole kaatopaikkamainen varasto, johon materiaalit varastoidaan hutiloiden, vaan ammattitaidolla organisoitu palvelu, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan monia hyötyjä.

Rakennusmateriaalien laadukas varastointi sekä juuri oikea-aikainen toimitus työmaalle lisäväät merkittävästi koko rakentamisen laatua ja tehokkuutta. Kyseessä ei siis ole pelkkä varastointipalvelu vaan toteutamme myös täsmätoimitukset suoraan työmaalle asennusaikataulun mukaan.

Miten tämä kaikki toteutetaan?

Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n välivarastointipalvelu

Me tunnemme rakennustyömaat kokonaisuudessaan. Olemme nähneet lukemattomia kohteita pitkän historiamme aikana ja panostaneet jatkuvasti palveluidemme kehittämiseen. Kehitämme toimintaamme nimenomaan asiakkaidemme tarpeiden kautta ja välivarastointipalvelu on erinomainen esimerkki tästä. Kyseiselle palvelulle nähdään jatkuvasti kasvava tarve, sillä työmaan toiminnan tehostaminen ja sitä kautta saatavat kustannussäästöt kiinnostavat kaikkia. Tällä hetkellä välivarastomme sijaitsevat Espoossa, Vantaalla, Riihimäellä ja Kouvolassa.

Välivarastointipalvelumme sisältää:

Materiaalien varastointi

  • Käsittelemme ja säilytämme asiakkaan materiaalit aina varmasti ja ammattimaisesti. Varastoimme rakennusmateriaalit oikeissa olosuhteissa ja vartioiduissa varastotiloissa.

Varastonhallinta

  • Varastoinnin kokonaisuutta hallitaan modernilla varastonhallintajärjestelmällä. Seuraamme varastointiolosuhteita tarkasti olosuhdeseurantajärjestelmän avulla.

Toimitukset

  • Toimitamme rakennusmateriaalit oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti työmaalle sekä hoidamme materiaalien setitykset ennen toimitusta.
Rakennusmateriaalit kustannustehokkaasti työmaalle.
Rakennusmateriaalit toimitetaan oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti työmaalle.

Välivarastointipalvelu – mitkä ovat suurimmat hyödyt?

Me Suomen Rakennuslogistiikalla tavoittelemme aina sitä, että olemme asiakkaamme toimintaa tehostava kumppani. Tarjoamme mielenrauhaa, koska hoidamme oman tonttimme mahdollisimman hyvin. Asiakkaan ja varaston yhteistyöllä sekä jatkuvalla vuorovaikutuksella varmistamme ja kehitämme toimitusketjun hallintaa. Poikkeamaraportointi, yhteydenpito materiaalitoimittajiin ja kehitysideointi asiakkaan kanssa ovat meille tärkeä osa varastopalvelua. Välivarastointipalvelu tarjoaa monia hyötyjä asiakkaillemme. Laadukkaat varastointiolosuhteet varmistavat sen, että rakennusmateriaalit pysyvät kunnossa ja hävikkiä syntyy vähemmän. Kun rakennusmateriaalit säilytetään Suomen Rakennuslogistiikan varastossa, työmaalla on vähemmän materiaaleja kaiken toiminnan tiellä. Niinpä asentajille jää enemmän tilaa ja tätä kautta tuottavuus sekä työmaan järjestys paranevat huomattavasti.

Asiakkaamme pääsevät myös hyötymään kattavasta tiedonsaannista. Varastonhallintajärjestelmämme ansiosta saatavilla on aina ajan tasalla olevan tieto varastosaldoista ja kustannuksista. Tehokkuutta parantaa selkeästi se, että materiaaleilla on jatkuva toimitusvarmuus. Toimitamme rakennusmateriaalit varastostamme työmaalle suunnitellusti seuraavien työvaiheiden mukaan. Toimitukset ovat aina kustannustehokkaita, koska samoilla kuljetuksilla voidaan toimittaa eri toimittajien tarvikkeet työmaalle setitettyinä, suojattuina ja sovitusti merkittyinä.

Välivarastointi on kokonaispalvelu

Kyseessä on siis erittäin kattava kokonaispalvelu osana rakennuslogistiikkaa. Usein asiakkaamme huomaavatkin matkan varrella, kuinka paljon palveluidemme hyödyntäminen helpottaa ja tehostaa tekemistä työmaalla. Monesti onkin käynyt niin, että olemme sopineet asiakkaamme kanssa vain yhdestä osa-alueesta ja lopulta olemme yhteistuumin päätyneet huomattavasti laajempaan kokonaisuuteen.

-Kun puhutaan varastointipalveluista, asiakkaamme ovat usein tilanneet alkuun meiltä ainoastaan materiaalien varastoinnin. Samalla he ovat todenneet, että kuljetukset järjestetään itse. Tarjoamamme helppous ja oikea-aikaiset täsmätoimitukset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että asiakkaamme ovat päätyneet luottamaan meihin myös näissä osa-alueissa. Lopulta olemme tehneet myös kuormien purut ja materiaalinsiirrot kohteessa. Helppous ja mahdollisuus saada monet rakennuslogistiikan palvelut ”yhden luukun kautta” ovat nimenomaan niitä syitä, miksi asiakkaamme luottavat meihin myös välivarastointipalvelun osalta. Meillä on vahva tahtotila toimia asiakkaidemme monipuolisena luottokumppanina työmaapalveluihin ja rakennuslogistiikkaan liittyen, toteaa Suomen Rakennuslogistiikka Oy:n avainasiakaspäällikkö Mari Sala.

Voimmeko tehostaa myös sinun työmaasi rakennuslogistiikkaa?

Suomen Rakennuslogistiikka Oy on osa suurta Barona-perhettä. Kuulumme Bravedo-konseriin. Tämä antaa meille mahdollisuuden investoida liiketoimintamme kehittämiseen suuren konsernin tuella. Työllistämme yli 150 ammattilaista, joiden osaamisella voimme tarjota asiakkaillemme hallitun työmaan. Panostamme jatkuvasti palveluidemme kehittämiseen, työntekijöidemme osaamiseen sekä työturvallisuuden parantamiseen.